Hội diễn văn nghệ ngành GD Đăk Lăk Chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Hội diễn văn nghệ ngành GD Đăk Lăk Chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

Trong các ngày 13, 14 và 15 tháng 11 năm 2017, Sở GD-ĐT Đăk Lăk và công đoàn ngành GD-ĐT Đăk Lăk đã tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017. Về dự Hội diễn có 36 Đoàn đến từ các trường THPT, TTGDTX… trong toàn tỉnh với các tiết mục đầu tư công phu, đặc sắc, có chất [...]
Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018

Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2018

Lượt xem:

Sáng ngày mùng 7 Tết Mậu Tuất (tức 22/2/2018), hơn 40 cựu HS ở các trường ĐH khác nhau trên cả nước đã tề tựu về trường và tổ chức một chương trình Tư vấn tuyển sinh cho các em HS khối sáng của trường. Về dự với chương trình có đông đảo các thầy cô, các em HS và lực lượng nòng cốt là các cựu HS của trường [...]
  • CV hướng dẫn triển khai và sử dụng phần mềm SmarTest trong tỉnh (16/09/2017) - Về việc hướng dẫn triển khai và sử dụng phần mềm biên soạn câu hỏi, ngân hàng, ra đề, chấm thi trắc nghiệm SmartTest trên phạm vi tất cả các trường THPT trên toàn tỉnh Đăk Lăk
  • CV hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH sở GD ĐT Đăk Lăk 2017 – 2018 (16/09/2017) - Số: 1233 /SGDĐT-GDTrH Đắk Lắk, ngày 6 tháng 9 năm 2017 V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2017-2018.
  • Thông tư 30, quy định chuẩn nghề nghiệp GV THCS, THPT (15/09/2017) - Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP Ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010";