Phần dự thi Hội diễn văn nghệ truyền thống ngành giáo dục tỉnh Đăk Lăk năm 2019

Phần dự thi Hội diễn văn nghệ truyền thống ngành giáo dục tỉnh Đăk Lăk năm 2019

Lượt xem:

Ngày 17/11/2019, đoàn Văn nghệ trường THPT Nguyễn Huệ đã tham dự Hội diễn văn nghệ truyền thống ngành giáo dục tỉnh Đăk Lăk năm 2019. Để chuẩn bị cho hội diễn, từ 2 tuần trước, các giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ đã lên kế hoạch tự tổ chức lựa chọn các tiết mục, xây dựng ý tưởng và tiến hành tập luyện vào 1 số buổi tối. [...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 14 năm 2019

Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 14 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Điểm KTTT môn Hình học lớp 10 năm 2019

Điểm KTTT môn Hình học lớp 10 năm 2019

Lượt xem:

  [...]
Điểm KTTT môn Hóa học lớp 12 năm 2019

Điểm KTTT môn Hóa học lớp 12 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Chương trình lễ Mittinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Chương trình lễ Mittinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 13 năm 2019

Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 13 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Điểm KTTT môn Sinh học lớp 10 năm 2019

Điểm KTTT môn Sinh học lớp 10 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Điểm KTTT môn Hóa lớp 10 năm 2019

Điểm KTTT môn Hóa lớp 10 năm 2019

Lượt xem:

[...]