Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Ngày 2/10/2020, trường THPT Nguyễn Huệ đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021. Về tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành phần BGH, các tổ trưởng, các đầu ngành, các GV, các nhân viên trong nhà trường. Hội nghị diễn ra với tinh thần trách nhiệm cao. Dựa trên tinh thần của ĐH trù bị đã được [...]