Kết quả kiểm tra lại, rèn luyện lại khối 10, khối 11 năm 2021-2022

Kết quả kiểm tra lại, rèn luyện lại khối 10, khối 11 năm 2021-2022

Lượt xem:

Các em HS Ở lại lớp cần liên hệ với thầy Thuận (văn thư) để nhận đơn xin học lại cho năm học tới, nếu không các em sẽ không được biên chế lớp. [...]