Danh sách HS tham gia lớp bồi dưỡng đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian: 7h sáng ngày 25 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp mới (tầng 2)

Trang phục: như đi học ngày thường.