Danh sách HS tham gia vòng 2 cuộc thi Máy tính cầm tay 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em HS có tên trong Danh sách dưới đây ôn tập và chuẩn bị thật kỹ để sáng Chủ nhật (24/2/2019) tập trung về trường tham gia Vòng 2 của cuộc thi.