[HỈNH ẢNH] Tiêm vaccine COVID-19 cho HS mũi 1 và mũi 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

NGÀY TIÊM CHỦNG VACCINE THỨ 1.
Như vậy ngày tiêm chủng thứ nhất, mũi tiêm 1 cho HS THPT Nguyễn Huệ đã diễn ra an toàn,…

Người đăng: Nguyễn Trung Kiên vào Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

Người đăng: Ban truyền thông – THPT Nguyễn Huệ vào Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

#NHCMDT
#Bantruyenthong_THPTNguyenHue
#TiemvaccineCovid19
TIÊM CHỦNG VACCINE COVID-19 MŨI THỨ 2 CHO HS THPT NGUYỄN…

Người đăng: Ban truyền thông – THPT Nguyễn Huệ vào Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022