[Khối 12] Danh sách Học sinh các phòng thi KTTT năm 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Danh sách này với khối 12 có 2 loại phòng thi:

  1. Cột phòng thi thứ nhất để thi các môn chung Toán, Văn, Anh
  2. Cột phòng thi thứ 2 để thi các môn theo khối riêng.