Lịch học tập trực tuyến trong 3 tuần sắp tới

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỊCH HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Các em HS THPT Nguyễn Huệ chú ý:
NGHỈ HỌC CHỐNG DỊCH – KO DỪNG HỌC
– Bắt đầu từ thứ 5, nhà trường sẽ huy động toàn bộ các em phải tham gia học tập Online theo lịch bố trí của nhà trường (Ảnh ở dưới).
– Khi tham gia học có điểm danh, có kiểm tra lấy điểm miệng, 15p (hình thức do GVBM tự chọn)… Vì vậy đề nghị các em thông báo tới phụ huynh về việc này và tải các phần mềm GV yêu cầu để tham gia học tập.
Sau khi đi học lại chính thức SẼ KO DẠY LẠI NỘI DUNG ĐÃ HỌC ONLINE, vì thế, bằng mọi cách các em phải tham gia được các lớp học online trong 3 TUẦN TỚI.
Trên tinh thần này, đề nghị các em chuẩn bị các phương tiện tham gia học tập như: ĐIỆN THOẠI, LAP, MÁY TÍNH…có kết nối mạng để có thể tham gia học/xem video được.