Trần Viết Lượng
 • Trần Viết Lượng
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng
 • 01234101278
 • tranvietluong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Lịch sử.
  - Hiệu trưởng
Trần Quốc Việt
 • Trần Quốc Việt
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0917511717
 • tranquocviet@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Thạc sỹ Toán học.
  - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Chuyên môn.
Hồ Đức Toàn
 • Hồ Đức Toàn
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu trưởng
 • hoductoanpht@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Ngữ văn.
  - Phó HT phụ trách công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường.
Nguyễn Nam Thành
 • Nguyễn Nam Thành
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM tổ Sinh - Tin - CN
 • nguyennamthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Sinh học.
  Thư ký Hội đồng sư phạm
  Tổ trưởng CM tổ Sinh - Tin - Công nghệ
Trần Đăng Thức
 • Trần Đăng Thức
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM tổ Vật lý
 • trandangthuc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
  Tổ trưởng CM tổ Vật lý
Ngô Đức Hoài Nam
 • Ngô Đức Hoài Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM tổ Ngoại ngữ
 • ngoduchoainam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  Tổ trưởng CM tổ Ngoại ngữ
Phan Đình Phúc
 • Phan Đình Phúc
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM tổ Sử - Địa - GDCD
 • phandinhphuc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
  Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD.
  Bí thư Đoàn trường khóa V, VI, VII.
Đậu Thị Của
 • Đậu Thị Của
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên, phó BT Đoàn trường
 • dauthicua@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Lịch sử
Trần Văn Nam
 • Trần Văn Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Chủ tịch Công đoàn
 • tranvannam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Chủ tịch công Đoàn.
  Cử nhân Lịch sử
  Tổ phó tổ CM Sử - Địa - GDCD
Lê Thị Hoài Thanh
 • Lê Thị Hoài Thanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • lethihoaithanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  Tổ phó CM tổ Ngoại ngữ
Nguyễn Quang Minh
 • Nguyễn Quang Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • nguyenquangminh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Anh Tuấn
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • nguyenanhtuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học.
  Giám thị.
Phan Tư
 • Phan Tư
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • phantu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Hồ Sỹ Trọng
 • Hồ Sỹ Trọng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • hosytrong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Kỹ sư kỹ thuật nông nghiệp.
  Trưởng ban lao động vệ sinh, cơ sở vật chất.
Mai Văn Vũ
 • Mai Văn Vũ
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • maivanvu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học
  Tổ phó tổ CM Sinh - Tin - CN
  Tổ phó tổ Khảo thí KĐCL
Y Khuyên Niê
 • Y Khuyên Niê
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • ykhuyenie@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Huỳnh Văn Đức
 • Huỳnh Văn Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • huynhvanduc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Nguyễn Hữu Quang
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên, TT tổ Khảo thí
 • nguyenhuuquang@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
  Tổ trưởng tổ khảo thí và kiểm định chất lượng.
Hoàng Văn Thỏa
 • Hoàng Văn Thỏa
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • hoangvanthoa@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Nguyễn Đình Nguyên
 • Nguyễn Đình Nguyên
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • nguyendinhnguyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh.
  Tổ trưởng CM tổ Thể dục - QPAN
Võ Văn Tuấn Em
 • Võ Văn Tuấn Em
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên HĐ
 • vovantuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Trần Quốc Huy
 • Trần Quốc Huy
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • tranquochuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Đỗ Thị Minh Phương
 • Đỗ Thị Minh Phương
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • dothiminhphuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Lê Quang Nam
 • Lê Quang Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Bảo vệ
 • 0977743187
 • lequangnam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Nhân viên bảo vệ
Nguyễn Bá Thống
 • Nguyễn Bá Thống
 • Chi Bộ Đảng
 • Bảo vệ
 • 01657989271
 • nguyenbathong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Nhân viên bảo vệ