Trần Viết Lượng
 • Trần Viết Lượng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Hiệu trưởng
 • 01234101278
 • tranvietluong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Lịch sử.
  - Hiệu trưởng
Trần Quốc Việt
 • Trần Quốc Việt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0917511717
 • tranquocviet@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Thạc sỹ Toán học.
  - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Chuyên môn.
Hồ Đức Toàn
 • Hồ Đức Toàn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Hiệu trưởng
 • hoductoanpht@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Ngữ văn.
  - Phó HT phụ trách công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường.
Phan Đình Phúc
 • Phan Đình Phúc
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Sử - Địa - GDCD
 • phandinhphuc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
  Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD.
  Bí thư Đoàn trường khóa V, VI, VII.
Lưu Đức Bính
 • Lưu Đức Bính
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Toán
 • luuducbinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
  Tổ trưởng CM tổ Toán
Hồ Thị Thuận
 • Hồ Thị Thuận
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Thể dục - GDQP
 • hothithuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Trần Đăng Thức
 • Trần Đăng Thức
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Vật lý
 • trandangthuc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
  Tổ trưởng CM tổ Vật lý
Nguyễn Văn Sơn
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Hóa
 • nguyenvanson@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học.
  Tổ trưởng CM tổ Hóa
Ngô Đức Hoài Nam
 • Ngô Đức Hoài Nam
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Ngoại ngữ
 • ngoduchoainam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  Tổ trưởng CM tổ Ngoại ngữ
Võ Thị Hồng Vân
 • Võ Thị Hồng Vân
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Ngữ Văn
 • vothihongvan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Tổ trưởng CM tổ Ngữ văn
Nguyễn Nam Thành
 • Nguyễn Nam Thành
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM tổ Sinh - Tin - CN
 • nguyennamthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Sinh học.
  Thư ký Hội đồng sư phạm
  Tổ trưởng CM tổ Sinh - Tin - Công nghệ
Phạm Văn Tư
 • Phạm Văn Tư
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Đoàn trường
 • phamvantu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Lịch sử
  Bí thư Đoàn trường khóa IX, X, XI
Đậu Thị Của
 • Đậu Thị Của
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên, phó BT Đoàn trường
 • dauthicua@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Lịch sử
Lê Thị Thủy
 • Lê Thị Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên, phó BT Đoàn trường
 • lethithuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Phó BT BCH Đoàn trường khóa X, XI
  Bí thư Chi đoàn GV khóa X, XI
Trần Văn Nam
 • Trần Văn Nam
 • Tổ Chuyên Môn
 • Chủ tịch Công đoàn
 • tranvannam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Chủ tịch công Đoàn.
  Cử nhân Lịch sử
  Tổ phó tổ CM Sử - Địa - GDCD
Nguyễn Thị Hải Hậu
 • Nguyễn Thị Hải Hậu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên, CT Hội LHTN, Phó BT Đoàn trường
 • nguyenthihaihau@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Phó CT hội LHTN khóa X.
  Chủ tịch hội LHTN khóa XI
  Phó BT Đoàn trường khóa XI
Nguyễn Trung Kiên
 • Nguyễn Trung Kiên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0976890973
 • nguyentrungkien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
  Quản trị website
  Tổ phó CM tổ Hóa học
  Bí thư Đoàn trường khóa VIII
Nguyễn Viết Sinh
 • Nguyễn Viết Sinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenvietsinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học.
Nguyễn Hoàng Thể
 • Nguyễn Hoàng Thể
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenhoangthe@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Phạm Thị Dinh
 • Phạm Thị Dinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • phamthidinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Vũ Khánh Hòa
 • Vũ Khánh Hòa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • vukhanhhoa@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Trần Thị Thanh Dung
 • Trần Thị Thanh Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tranthithanhdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học.
Nguyễn Thị Thùy Dung
 • Nguyễn Thị Thùy Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthithuydung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Thái Hà
 • Nguyễn Thị Thái Hà
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthithaiha@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ.
Nguyễn Thị Hiếu
 • Nguyễn Thị Hiếu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthihieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ`
Y Kũ Kđoh
 • Y Kũ Kđoh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • ykukdoh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Trần Văn Phú
 • Trần Văn Phú
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tranvanphu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Dương Kim Phụng
 • Dương Kim Phụng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • duongkimphung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Lê Thị Hoài Thanh
 • Lê Thị Hoài Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • lethihoaithanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
  Tổ phó CM tổ Ngoại ngữ
Trương Ngọc Thành
 • Trương Ngọc Thành
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • truongngocthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Nguyễn Thị Huyền Trinh
 • Nguyễn Thị Huyền Trinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthihuyentrinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Cao Thị Gái
 • Cao Thị Gái
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • caothigai@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Văn học
Trần Thị Huệ
 • Trần Thị Huệ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tranthihue@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Đỗ Thị Thanh Huyền
 • Đỗ Thị Thanh Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • dothithanhhuyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Trương Thị Hường
 • Trương Thị Hường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • truongthihuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Quang Minh
 • Nguyễn Quang Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenquangminh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Thị Phi
 • Nguyễn Thị Phi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthiphi@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên HĐ
 • nguyenthimai@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nông Thị Bích
 • Nông Thị Bích
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nongthibich@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
HLong Thị Nghiệp Dung
 • HLong Thị Nghiệp Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • hlongthinghiepdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
Nguyễn Quốc Dũng
 • Nguyễn Quốc Dũng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenquocdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học
Phạm Thị Hoa Hiên
 • Phạm Thị Hoa Hiên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • phamthihoahien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Kỹ thuật Công - nông nghiệp
Lê Thị Lệ Quyên
 • Lê Thị Lệ Quyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • lethilequyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
Trương Thị Linh
 • Trương Thị Linh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • truongthilinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Sinh học
Nguyễn Anh Tuấn
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenanhtuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học.
  Giám thị.
Phan Tư
 • Phan Tư
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • phantu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Tin học
Hồ Sỹ Trọng
 • Hồ Sỹ Trọng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • hosytrong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Kỹ sư kỹ thuật nông nghiệp.
  Trưởng ban lao động vệ sinh, cơ sở vật chất.
Mai Văn Vũ
 • Mai Văn Vũ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • maivanvu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Tin học
  Tổ phó tổ CM Sinh - Tin - CN
  Tổ phó tổ Khảo thí KĐCL
Hoàng Diệu Thanh
 • Hoàng Diệu Thanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • hoangdieuthanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm kỹ thuật công nghiệp.
Cao Biên
 • Cao Biên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • caobien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Nguyễn Thị Dương
 • Nguyễn Thị Dương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthiduong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Y Khuyên Niê
 • Y Khuyên Niê
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • ykhuyenie@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Tôn Thị Ngân
 • Tôn Thị Ngân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tonthingan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị
Lê Thị Thiệu
 • Lê Thị Thiệu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • lethithieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị
Trần Thị Thu Thủy
 • Trần Thị Thu Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tranthithuthuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Lịch sử
Ngô Thị Kim Dung
 • Ngô Thị Kim Dung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • ngothikimdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán học
Huỳnh Văn Đức
 • Huỳnh Văn Đức
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • huynhvanduc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Đặng Văn Hiển
 • Đặng Văn Hiển
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • dangvanhien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Toán học
Nguyễn Đức Hiệp
 • Nguyễn Đức Hiệp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenduchiep@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Nguyễn Hữu Quang
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên, TT tổ Khảo thí
 • nguyenhuuquang@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
  Tổ trưởng tổ khảo thí và kiểm định chất lượng.
Nguyễn Xuân Quân
 • Nguyễn Xuân Quân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenxuanquan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Nguyễn Thị Sâm
 • Nguyễn Thị Sâm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthisam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Hồ Đức Toàn
 • Hồ Đức Toàn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • hoductoan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Phan Hữu Thế
 • Phan Hữu Thế
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • phanhuuthe@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Toán học
  Tổ phó CM tổ Toán
Hoàng Văn Thỏa
 • Hoàng Văn Thỏa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • hoangvanthoa@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Trần Thị Thúy
 • Trần Thị Thúy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tranthithuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Trần Văn Cường
 • Trần Văn Cường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên, Giám thị
 • tranvancuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
  Giám thị
Phan Chân Hiếu
 • Phan Chân Hiếu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • phanchanhieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục quốc phòng an ninh
Nguyễn Khánh Lực
 • Nguyễn Khánh Lực
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenkhanhluc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh
Y Dhinh Niê
 • Y Dhinh Niê
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • ydhinhnie@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Nguyễn Đình Nguyên
 • Nguyễn Đình Nguyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyendinhnguyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh.
  Tổ trưởng CM tổ Thể dục - QPAN
Trần Anh Ngữ
 • Trần Anh Ngữ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • trananhngu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Nguyễn Thị Thường
 • Nguyễn Thị Thường
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên HĐ
 • nguyenthithuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Võ Văn Tuấn Em
 • Võ Văn Tuấn Em
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên HĐ
 • vovantuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
Võ Đông Chấn
 • Võ Đông Chấn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • vodongchan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Huy Hùng
 • Nguyễn Huy Hùng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên, phó CT Công đoàn
 • nguyenhuyhung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
  Phó Chủ tịch công đoàn
Trần Quốc Huy
 • Trần Quốc Huy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • tranquochuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthithanhhuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Đỗ Thị Minh Phương
 • Đỗ Thị Minh Phương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • dothiminhphuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • nguyenthithuthuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Đàm Công Triều
 • Đàm Công Triều
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • damcongtrieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Huỳnh Thị Yến
 • Huỳnh Thị Yến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • huynhthiyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý