Hồ Đức Toàn
 • Hồ Đức Toàn
 • Tổ Ngữ văn
 • Phó Hiệu trưởng
 • hoductoanpht@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Ngữ văn.
  - Phó HT phụ trách công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường.
Võ Thị Hồng Vân
 • Võ Thị Hồng Vân
 • Tổ Ngữ văn
 • TTCM tổ Ngữ Văn
 • vothihongvan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Tổ trưởng CM tổ Ngữ văn
Lê Thị Thủy
 • Lê Thị Thủy
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên, phó BT Đoàn trường
 • lethithuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Phó BT BCH Đoàn trường khóa X, XI
  Bí thư Chi đoàn GV khóa X, XI
Nguyễn Thị Hải Hậu
 • Nguyễn Thị Hải Hậu
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên, CT Hội LHTN, Phó BT Đoàn trường
 • nguyenthihaihau@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Phó CT hội LHTN khóa X.
  Chủ tịch hội LHTN khóa XI
  Phó BT Đoàn trường khóa XI
Cao Thị Gái
 • Cao Thị Gái
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • caothigai@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Văn học
Trần Thị Huệ
 • Trần Thị Huệ
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • tranthihue@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Đỗ Thị Thanh Huyền
 • Đỗ Thị Thanh Huyền
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • dothithanhhuyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Trương Thị Hường
 • Trương Thị Hường
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • truongthihuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Quang Minh
 • Nguyễn Quang Minh
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • nguyenquangminh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Thị Phi
 • Nguyễn Thị Phi
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên
 • nguyenthiphi@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Tổ Ngữ văn
 • Giáo viên HĐ
 • nguyenthimai@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn