Nguyễn Thị Hồng
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Tổ Văn Phòng
 • Thủ quỹ
 • 0942118448
 • nguyenthihong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thủ quỹ nhà trường
Lê Thị Khánh
 • Lê Thị Khánh
 • Tổ Văn Phòng
 • Tạp vụ
 • Nhân viên tạp vụ
Lê Thị Kim Oanh
 • Lê Thị Kim Oanh
 • Tổ Văn Phòng
 • Y tế
 • 01235447547
 • lethikimoanh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Nhân viên y tế học đường
Trần Thị Tuyên
 • Trần Thị Tuyên
 • Tổ Văn Phòng
 • Thủ thư
 • 0976244102
 • tranthituyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cán bộ quản lý thư viện
Huỳnh Tấn Thuận
 • Huỳnh Tấn Thuận
 • Tổ Văn Phòng
 • Văn thư
 • 0973124356
 • vanphong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn; huynhtanthuan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cán bộ Văn thư, thủ quỹ.
Lê Quang Nam
 • Lê Quang Nam
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 0977743187
 • lequangnam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Nhân viên bảo vệ
Nguyễn Bá Thống
 • Nguyễn Bá Thống
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 01657989271
 • nguyenbathong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Nhân viên bảo vệ
Lê Văn Hường
 • Lê Văn Hường
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 01686870656
 • Nhân viên bảo vệ
Nguyễn Đức Vinh
 • Nguyễn Đức Vinh
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế toán
 • 0916240777
 • nguyenducvinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Nhân viên Kế toán