Nguyễn Thị Hải Hậu
 • Nguyễn Thị Hải Hậu
 • UB Hội LHTN
 • Giáo viên, CT Hội LHTN, Phó BT Đoàn trường
 • nguyenthihaihau@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Ngữ văn
  Phó CT hội LHTN khóa X.
  Chủ tịch hội LHTN khóa XI
  Phó BT Đoàn trường khóa XI
Phạm Thị Dinh
 • Phạm Thị Dinh
 • UB Hội LHTN
 • Giáo viên
 • phamthidinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Hóa học
Trần Văn Cường
 • Trần Văn Cường
 • UB Hội LHTN
 • Giáo viên, Giám thị
 • tranvancuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục thể chất
  Giám thị