Thư kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại vì bão lụt năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, thực hiện thư kêu gọi của phòng giáo dục Trung học về việc ủng hộ đồng bào miền Trung, theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, nay Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ chính thức phát đi lời kêu gọi toàn bộ các Đoàn viên, thanh niên, Cán bộ GV, người lao động trường THPT Nguyễn Huệ quyên góp đồng bào miền Trung:

Các loại hình quyên góp gồm:

  • sách giáo khoa,
  • vở ghi chép,
  • nhu yếu phẩm,
  • đồ dùng sinh hoạt…

Thời gian quyên góp ủng hộ từ ngày mai 23/10/2020.

Địa điểm tiếp nhận tại văn phòng đoàn trường.