Tiêu độc, khử trùng, vệ sinh trường học lần thứ 2 – COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 27/2/2020, bộ phận y tế của trường đã tiến hành vệ sinh, khử trùng trường lớp, các phòng học, các phòng chức năng, phun thuốc khử trùng để chuẩn bị cho việc Học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3/ tới đây: