TKB HK2 áp dụng từ 27-4-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện tại mới chỉ áp dụng TKB chính khóa vs các lớp Cả ngày.
Chưa áp dụng TKB phụ đạo (buổi chiều) và ôn tập (buổi tối)