Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 12 năm 2019

Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 12 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 14 năm 2019

Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 14 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra Nội bộ trường học năm 2019 – 2020

Kế hoạch kiểm tra Nội bộ trường học năm 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thành lập ban quản lí dạy thêm học thêm năm 2019 – 2020

Kế hoạch thành lập ban quản lí dạy thêm học thêm năm 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 9 năm 2019

Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 9 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 8 năm 2019

Kế hoạch công tác chuyên môn tuần 8 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả sơ khảo vòng 1 cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh năm 2019

Kết quả sơ khảo vòng 1 cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch dạy nghề phổ thông năm 2019

Kế hoạch dạy nghề phổ thông năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2019

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL)

Kế hoạch tổ chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL)

Lượt xem:

[...]
Công tác chuyên môn Cả năm 2019 – 2020

Công tác chuyên môn Cả năm 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »