Trần Viết Lượng
 • Trần Viết Lượng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 01234101278
 • tranvietluong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Lịch sử.
  - Hiệu trưởng
Trần Quốc Việt
 • Trần Quốc Việt
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0917511717
 • tranquocviet@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Thạc sỹ Toán học.
  - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Chuyên môn.
Hồ Đức Toàn
 • Hồ Đức Toàn
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • hoductoanpht@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Ngữ văn.
  - Phó HT phụ trách công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường.