Kết quả khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 năm 2022

Kết quả khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 năm 2022

Lượt xem:

[...]
Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 10 năm 2022

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 10 năm 2022

Lượt xem:

Nhằm mục đích giúp cho BGH nhà trường đánh giá chất lượng đầu vào từ đó có thể có những đánh giá và đưa ra định hướng chiến lược giúp cho quá trình học tập của HS trong thời gian tới; đồng thời phát hiện sớm các em HS có năng lực và những em HS còn chưa tốt để có hướng phát triển cũng như hỗ trợ nên [...]
Kết quả kiểm tra lại, rèn luyện lại khối 10, khối 11 năm 2021-2022

Kết quả kiểm tra lại, rèn luyện lại khối 10, khối 11 năm 2021-2022

Lượt xem:

Các em HS Ở lại lớp cần liên hệ với thầy Thuận (văn thư) để nhận đơn xin học lại cho năm học tới, nếu không các em sẽ không được biên chế lớp. [...]
Kế hoạch ôn tập và kiểm tra lại năm 2022

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra lại năm 2022

Lượt xem:

[...]
Đề KT cuối HK2 2022 môn Hóa lớp 11

Đề KT cuối HK2 2022 môn Hóa lớp 11

Lượt xem:

[...]
Đề thi cuối HK2 2022 môn Hóa lớp 12

Đề thi cuối HK2 2022 môn Hóa lớp 12

Lượt xem:

[...]
Đề thi cuối HK2 2022 môn Hóa lớp 10

Đề thi cuối HK2 2022 môn Hóa lớp 10

Lượt xem:

[...]
Đề thi cuối HK2 2022 môn Toán lớp 12

Đề thi cuối HK2 2022 môn Toán lớp 12

Lượt xem:

[...]
Đề thi cuối HK2 2022 môn Toán lớp 11

Đề thi cuối HK2 2022 môn Toán lớp 11

Lượt xem:

[...]
Đề thi cuối HK2 2022 môn Toán lớp 10

Đề thi cuối HK2 2022 môn Toán lớp 10

Lượt xem:

[...]
Đề thi cuối HK2 2022 và gợi ý chấm môn Ngữ văn lớp 10-11-12

Đề thi cuối HK2 2022 và gợi ý chấm môn Ngữ văn lớp 10-11-12

Lượt xem:

[...]
Điểm KT cuối HK2 năm 2021-2022 môn Lý – Sử lớp 12

Điểm KT cuối HK2 năm 2021-2022 môn Lý – Sử lớp 12

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 1912345 » 10...Cuối »