Giới thiệu về trường

Giới thiệu về trường

Lượt xem:

  Trường THPT Nguyễn Huệ thành lập ngày 16 tháng 04 năm 2007 trên địa bàn xã Eatóh, huyện Krông Năng theo quyết định số 494/QĐUB của UBND tỉnh Đắk Lắk. Khi mới thành lập nhà trường có 1260 học sinh với tổng số 28 lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường là 34 người, cơ sở vật chất buổi ban đầu rất thiếu thốn, trường gặp [...]