Đề thi HKI môn Hóa lớp 12 năm 2019 – 2020 và đáp án

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề gồm 2 đề gốc:

Các mã đề 111, 112, 113, 114 cùng 1 đề gốc

Các mã đề 115, 116, 117, 118 cùng 1 đề gốc

Đáp án ở trang cuối của mỗi đề