Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào học sinh lớp 10 năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm mục đích giúp cho BGH nhà trường đánh giá chất lượng đầu vào từ đó có thể có những đánh giá và đưa ra định hướng chiến lược giúp cho quá trình học tập của HS trong thời gian tới; đồng thời phát hiện sớm các em HS có năng lực và những em HS còn chưa tốt để có hướng phát triển cũng như hỗ trợ nên trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức “KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO” với HS lớp 10 năm 2022.
Số lượng môn khảo sát: 2 môn Toán và Ngữ Văn.
Phạm vi kiến thức khảo sát nằm chủ yếu trong chương trình lớp 9 (THCS).
Hình thức: Ngữ văn 100% tự luận, Toán 30% trắc nghiệm – 70% tự luận.
Thời gian làm bài mỗi môn 90 phút.
Ngày khảo sát: 16/08/2022.
Các vấn đề khác về danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi sẽ được thông báo sau khi các em hoàn tất thủ tục nhập học để nhà trường có số lượng chính xác học sinh.