Nội quy học sinh năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

TỔ GIÁM THỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ea toh, ngày 20  tháng 08 năm 2017

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA TỔ GIÁM THỊ

 1. Đối với học sinh
 2. Đối với toàn bộ học sinh học chính khóa
 • Học sinh đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường. Học sinh đi muộn sẽ được tổ giám thị ghi tên và cho học sinh vào lớp sau khi hết 15 phút sinh hoạt đầu giờ các buổi.
 • Trong 15 phút đầu giờ tất cả học sinh phải sinh hoạt tại lớp của mình, không được ra ngoài với lý do không chính đáng.
 • Học sinh không được ra khỏi lớp trong thời gian học để mua dụng cụ học tập, phô tô tài liệu, hoặc các công việc do giáo viên nhờ …
 • Học sinh mặc đồng phục áo sơ mi của nhà trường vào ngày thứ 2, 4, 7 hàng tuần, đối với học sinh nữ ngày thứ 2 thì sẽ mặc áo dài, nếu trời mưa thì phải mặc đồng phục áo sơ mi của nhà trường. Các ngày còn lại học sinh mang áo sơ mi trắng, quần tối màu (không được mang quần jean, kaki, thun ôm sát cơ thể, quần đáy thụng, ống quần quá mắt cá chân). Ngày thứ 2 nếu mang áo khoác thì phải mang áo khoác đồng phục của trường. Học sinh ở trong khu vực trường bắt buộc phải đóng thùng (trừ trường hợp đang chơi các môn thể thao ở khu vực sân thể dục).
 • Học sinh cần phải đeo bảng tên có đóng dấu đỏ của nhà trường, mặt trước của bảng tên không bị che lấp bởi vé xe, huy hiệu đoàn,…
 • Học sinh khi đi học phải mang dép quai hậu, giày… không được đi dép lê.
 • Học sinh không được nhuộn tóc, sơn móng tay, son môi…
 • Sinh hoạt 15 phút đầu giờ: Bắt buộc ngày thứ 2 học sinh sinh hoạt văn nghệ; các ngày còn lại học sinh tự chữa bài tập tại lớp hoặc sinh hoạt dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.
 1. Đối với học sinh ôn tập buổi chiều
 • Học sinh có thể mang áo sơ mi trắng hay áo sơ mi trắng đồng phục của trường, quần tối màu. Nếu học sinh mang áo thể dục hoặc áo đồng phục của lớp (áo đồng phục bắt buộc phải là áo cổ bẻ) thì phải mang đồng loạt cả lớp. Nếu không thực hiện đúng sẽ trừ điểm vào thi đua của lớp theo thang điểm được quy định.
 • Mang giày, dép quai hậu khi đến trường.
 • Học sinh vào trường để học bắt đầu từ 13h20, nếu học sinh ở lại trường thì trong khoảng thời gian từ 12h45 đến 13h20 phải ở lại trong lớp, không được đi lại ở khu vực hành lang, sân trường.
 1. Đối với học sinh ôn tập buổi tối

Không được mang quần áo, áo khoác bị rách ,chắp vá khi đến trường.

 1. Đối với học sinh học thể dục

Đối với học sinh học thể dục phải thực hiện đúng trang phục thể dục thể thao hoặc mang áo đồng phục của lớp nhưng bắt buộc phải là áo cổ bẻ.

 1. Đối với giáo viên chủ nhiệm
 • Thông báo cho tổ giám thị sĩ số của lớp khi có sự thay đổi.
 • Cần sinh hoạt 15 phút đầu giờ tại lớp mình ít nhất 3 buổi/tuần: ngày thứ 2 bắt buộc các GVCN cần sinh hoạt tại lớp, các buổi còn lại GVCN tự linh hoạt đi sinh hoạt lớp phù hợp với mình. Nếu GVCN vắng sinh hoạt lớp chủ nhiệm thì tổ giám thị đề nghị công đoàn trừ 2 điểm/buổi vào tuần đó theo quy chế phối hợp với công đoàn.
 • Tổ giám thị sẽ kết hợp với công đoàn trừ điểm công đoàn viên hàng tháng theo kết quả thi đua của lớp chủ nhiệm từng tuần như sau: Kết quả dưới 96%: trừ 1 điểm.
 1. Đối với giáo viên bộ môn
 • Trừ đúng điểm trừ sổ đầu bài theo thang điểm của tổ giám thị để đảm bảo công bằng trong thi đua giữa các lớp, đối với một số trường hợp đặc biệt không có trong thang điểm thì cần ghi rõ lý do trừ điểm và có trách nhiệm giải thích với GVCN khi GVCN yêu cầu.
 • Không cho học sinh ra ngoài với bất cứ lý do nào như đi mượn vở, phô tô tài liệu, mua sách, vở, bút… trừ trừ hợp đau ốm, gặp phụ huynh học sinh khi có phụ huynh học sinh trực tiếp yêu cầu xin cho học sinh ra ngoài.
 1. Khen thưởng lớp có nề nếp tốt vào cuối năm học

Tổ giám thị sẽ đề nghị với Ban thi đua nhà trường tuyên dương 12 lớp có nề nếp tốt: 8 lớp ở khối sáng và 4 lớp ở khối chiều.

Công thức tính thi đua cả năm học:

Điểm TB cả năm = (các tuần học kì 1 + (các tuần học kì 2)*1.5)/số tuần thực học.

 1. Thang điểm cộng – trừ điểm thi đua các lớp
STT NỘI DUNG ĐIỂM TRỪ GHI CHÚ
1  

–    Vắng học không phép

-1 điểm/HS Cứ mỗi học sinh vắng học không phép trừ 1 điểm : 1HS trừ 1 điểm, 2 HS trừ 2 điểm, 3 HS trừ 3 điểm.
2 –    Vắng học có phép -1 điểm / 2 HS Bắt đầu từ học sinh thứ 3, mỗi học sinh nghỉ thêm sẽ trừ thêm 1 điểm
3 –    Vào học muộn khi đã có hiệu lệnh vào 15 phút sinh hoạt đầu giờ, tiết học. -1 điểm/ HS Cứ mỗi HS trừ 1 điểm.
4 –    Nhuộm tóc, sơn móng tay, đi dép lê, son môi (học sinh son môi dù đã tẩy, xóa thì đều bị trừ điểm).

–    Không đóng thùng.

-2 điểm/lỗi HS đi dép lê thì tổ giám thị sẽ thu giữ, khi có PHHS, GVCN yêu cầu trả lại thì HS mới được lấy về.
5 –    Ban cán sự lớp không trung thực trong các báo cáo hàng ngày: báo cáo sai sĩ số, học sinh nghỉ học có phép, không phép.

–    Đe dọa cờ đỏ đến trực lớp mình.

–    Giả mạo giấy xin phép, giả mạo chữ ký GVCN.

–    Cố tình bỏ trốn giám thị, TNXK khi vi phạm.

–    Hút thuốc

-10 điểm/lần Sẽ được nhắc nhở trong giờ chào cờ đầu tuần
6 –    Không mang đồng phục (không mang đồng phục nhà trường vào thứ 2, 4, 7; mang quần jean, kaki, thun ôm sát cơ thể, quần đáy thụng).

–    Không mang bảng tên, giấu bảng tên trong áo, bảng tên không đúng của mình…

–    Cúp tiết chào cờ, không có ghế ngồi trong tiết chào cờ.

–    Không tham gia tập thể dục giữa giờ

-1 điểm/HS Cứ mỗi HS trừ 1 điểm
7 –    Không có khăn trải bàn.

–    Không sinh hoạt 15 phút đầu giờ đúng nội dung quy định.

-1 điểm/lỗi  
8 –    Một số lỗi khác: Không học bài cũ, cúp tiết, mất trật tự trong giờ học, sử dụng điện thoại, vô lễ với giáo viên, nói dối … GVBM căn cứ vào tình hình cụ thể để trừ điểm không quá 7 điểm/tiết, cần ghi rõ lỗi vi phạm, học sinh vi phạm.
9 –    Lớp bẩn

–    Bàn ghế không thẳng hàng

–    Sọt đựng rác: cần đổ rác trước 15 phút đầu giờ. Nếu trong 15 phút đầu giờ mà có rác trong sọt thì sẽ bị trừ điểm.

–    Ngoài lớp ( hành lang, cầu thang, bồn hoa, bồn cây – nếu có) không sạch.

Lưu ý: Cầu thang gần với lớp học nào thì lớp đó có nhiệm vụ vệ sinh cầu thang đó.

–    Sọt đựng rác chưa đổ: -2 điểm/lần

–    Các lỗi khác tùy vào mức độ vi phạm: trừ 1-2 điểm.

–    Cờ đỏ trừ mỗi buổi học trừ không quá 8 điểm ở mục 11

10 –    Cờ đỏ trực không nghiêm túc: Không kiểm tra sĩ số lớp được trực, trừ không đúng nội dung, không lễ phép với GVCN lớp mình tới trực… –    2 điểm/lần

 2. Thang điểm cộng – trừ của Ban lao động thuộc tổ giám thị, Đoàn trường , UB Hội LHTN

Ban lao động thuộc tổ giám thị: Sẽ tổng hợp và cộng – trừ điểm theo từng tháng, số điểm cộng – trừ sẽ tính vào một tuần học cụ thể.

Lưu ý:

 • Lớp nào không nộp sổ đầu bài, sổ cờ đỏ thì sẽ tính điểm phần trăm thi đua của lớp đó như sau: Lấy điểm thi đua của lớp đó (thứ 2 tổ giám thị sẽ trực tiếp lấy dữ liệu) và trừ đi 20 điểm nếu không nộp hoặc trừ 10 điểm nếu nộp chậm.
 • Ban cán sự lớp và cờ đỏ nộp sổ về cho tổ giám thị hạn cuối là 21h ngày thứ 6 hàng tuần.
 • Mỗi tiết GVBM không trừ quá 7 điểm/tiết.

Ea toh, ngày 20 tháng 08 năm 2017

TỔ GIÁM THỊ