Trần Viết Lượng
 • Trần Viết Lượng
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Hiệu trưởng
 • 01234101278
 • tranvietluong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Cử nhân sư phạm Lịch sử.
  - Hiệu trưởng
Phan Đình Phúc
 • Phan Đình Phúc
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • TTCM tổ Sử - Địa - GDCD
 • phandinhphuc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
  Tổ trưởng chuyên môn tổ Sử - Địa - GDCD.
  Bí thư Đoàn trường khóa V, VI, VII.
Phạm Văn Tư
 • Phạm Văn Tư
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Bí thư Đoàn trường
 • phamvantu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Lịch sử
  Bí thư Đoàn trường khóa IX, X, XI
Đậu Thị Của
 • Đậu Thị Của
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên, phó BT Đoàn trường
 • dauthicua@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Lịch sử
Trần Văn Nam
 • Trần Văn Nam
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Chủ tịch Công đoàn
 • tranvannam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Chủ tịch công Đoàn.
  Cử nhân Lịch sử
  Tổ phó tổ CM Sử - Địa - GDCD
Cao Biên
 • Cao Biên
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • caobien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Nguyễn Thị Dương
 • Nguyễn Thị Dương
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • nguyenthiduong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Y Khuyên Niê
 • Y Khuyên Niê
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • ykhuyenie@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lý
Tôn Thị Ngân
 • Tôn Thị Ngân
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • tonthingan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị
Lê Thị Thiệu
 • Lê Thị Thiệu
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • lethithieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Giáo dục chính trị
Trần Thị Thu Thủy
 • Trần Thị Thu Thủy
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • tranthithuthuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Lịch sử