Trần Quốc Việt
 • Trần Quốc Việt
 • Tổ Toán
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0917511717
 • tranquocviet@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • - Thạc sỹ Toán học.
  - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Chuyên môn.
Lưu Đức Bính
 • Lưu Đức Bính
 • Tổ Toán
 • TTCM tổ Toán
 • luuducbinh@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
  Tổ trưởng CM tổ Toán
Ngô Thị Kim Dung
 • Ngô Thị Kim Dung
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • ngothikimdung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán học
Huỳnh Văn Đức
 • Huỳnh Văn Đức
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • huynhvanduc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Đặng Văn Hiển
 • Đặng Văn Hiển
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • dangvanhien@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân Toán học
Nguyễn Đức Hiệp
 • Nguyễn Đức Hiệp
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • nguyenduchiep@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Nguyễn Hữu Quang
 • Nguyễn Hữu Quang
 • Tổ Toán
 • Giáo viên, TT tổ Khảo thí
 • nguyenhuuquang@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
  Tổ trưởng tổ khảo thí và kiểm định chất lượng.
Nguyễn Xuân Quân
 • Nguyễn Xuân Quân
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • nguyenxuanquan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Nguyễn Thị Sâm
 • Nguyễn Thị Sâm
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • nguyenthisam@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Hồ Đức Toàn
 • Hồ Đức Toàn
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • hoductoan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Phan Hữu Thế
 • Phan Hữu Thế
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • phanhuuthe@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Thạc sỹ Toán học
  Tổ phó CM tổ Toán
Hoàng Văn Thỏa
 • Hoàng Văn Thỏa
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • hoangvanthoa@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán
Trần Thị Thúy
 • Trần Thị Thúy
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • tranthithuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Toán