Trần Đăng Thức
 • Trần Đăng Thức
 • Tổ Vật lý
 • TTCM tổ Vật lý
 • trandangthuc@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
  Tổ trưởng CM tổ Vật lý
Võ Đông Chấn
 • Võ Đông Chấn
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • vodongchan@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Huy Hùng
 • Nguyễn Huy Hùng
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên, phó CT Công đoàn
 • nguyenhuyhung@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
  Phó Chủ tịch công đoàn
Trần Quốc Huy
 • Trần Quốc Huy
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • tranquochuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • nguyenthithanhhuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Đỗ Thị Minh Phương
 • Đỗ Thị Minh Phương
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • dothiminhphuong@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • nguyenthithuthuy@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Đàm Công Triều
 • Đàm Công Triều
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • damcongtrieu@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Huỳnh Thị Yến
 • Huỳnh Thị Yến
 • Tổ Vật lý
 • Giáo viên
 • huynhthiyen@thpt-nguyenhue-daklak.edu.vn
 • Cử nhân sư phạm Vật lý