Thời khóa biểu HK2 năm 2019-2020, áp dụng từ sau Tết nguyên đán

Lượt xem:

Đọc bài viết

TKB áp dụng từ khi đi học lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, có sự thay đổi chuyên môn (GVBM) ở 1 số lớp.
TKB buổi tối của lớp 12 không có sự thay đổi.