TKB HK2, áp dụng từ ngày 4-5-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tuần này, TKB lớp phụ đạo buổi chiều (lớp cả ngày) vẫn chưa áp dụng. HS lớp cả ngày vẫn tách lớp làm 2 và học 2 buổi như tuần trước.
HS lớp 12 sẽ học ôn tập buổi tối với TKB buổi tối.
Cụ thể, xem ở dưới: