Công văn 5555 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá…

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu 5555/BGD-ĐT-GDTrH
  Ngày ban hành 08/10/2014
  Loại văn bản Công văn,
  Trích yếu Nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) qua mạng như sau
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về