Luật viên chức 2010

Lượt xem: Lượt tải:


 • Thông tin Nội dung
  Số ký hiệu 58/2010/QH12
  Ngày ban hành 15/11/2010
  Loại văn bản Luật,
  Trích yếu Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.
  Xem văn bản Xem Online
  Tải về