Điểm thi HKI môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2019 – 2020

Điểm thi HKI môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Điểm thi HKI môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2019 – 2020

Điểm thi HKI môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác Đoàn TN tháng 1 năm 2020

Kế hoạch công tác Đoàn TN tháng 1 năm 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 1 năm 2020

Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 1 năm 2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2020

Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2020

Lượt xem:

[...]
TKB HKII năm 2019 – 2020 Áp dụng từ 30-12-2019

TKB HKII năm 2019 – 2020 Áp dụng từ 30-12-2019

Lượt xem:

TKB HKII TKB chính khóa áp dụng từ ngày 30/12/2019 TKB buổi tối cho khối 12 áp dụng từ 6/1/2019 (Hiện tại vẫn đang học buổi tối cho tới khi có phòng học mới) TKB có nhiều sheet, muốn xem Giáo viên bộ môn xem kĩ sheet GVBM. [...]
Đề thi HKI môn Toán lớp 11 năm 2019 – 2020 và đáp án

Đề thi HKI môn Toán lớp 11 năm 2019 – 2020 và đáp án

Lượt xem:

Đề thi gồm 2 đề gốc tương đương: [...]
Đề thi HKI môn Toán lớp 10 năm 2019 – 2020 và đáp án

Đề thi HKI môn Toán lớp 10 năm 2019 – 2020 và đáp án

Lượt xem:

Đề gồm có 2 đề gốc tương đương [...]
Đề và đáp án thi HKI môn Hóa học lớp 11 năm học 2019-2020

Đề và đáp án thi HKI môn Hóa học lớp 11 năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Điểm thi HKI các môn Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, GDCD lớp 12 năm 2019-2020

Điểm thi HKI các môn Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, GDCD lớp 12 năm 2019-2020

Lượt xem:

ĐIỂM MÔN VẬT LÍ ĐIỂM MÔN HÓA HỌC ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ ĐIỂM MÔN ĐỊA LÍ ĐIỂM MÔN GDCD [...]
Đề bài và đáp án thi HKI môn Vật lí lớp 12 năm 2019-2020

Đề bài và đáp án thi HKI môn Vật lí lớp 12 năm 2019-2020

Lượt xem:

Đề gồm 2 đề gốc tương đương được xáo thành 8 mã (4 mã 1 đề) [...]
Đề và đáp án thi HKI môn Hóa học lớp 10 năm 2019 – 2020

Đề và đáp án thi HKI môn Hóa học lớp 10 năm 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »