Clip phóng sự của các lớp tham gia cuộc thi làm film, clip năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới đây là các Clip tham gia cuộc thi làm film, clip phóng sự của Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ phát động năm 2018.
Share clip, like clip ở trang của Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ để được tính điểm bình chọn của khán giả.

Full link các clip: https://www.youtube.com/playlist?list=PL8CtE_1eu-O_jkhtXVlCwpUyP0LrB70M8