[DỰ THẢO] Kế hoạch tháng 8-2019 và tiến tới khai giảng năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới đây là dự thảo kế hoạch tháng 8/2019 và Kế hoạch tiến tới lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020.

Mọi điều chỉnh của kế hoạch chính thức sẽ được cập nhật lại vào bài viết này.