Nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập cho HS năm học 2020-2021 và HKI 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em HS có tên trong danh sách ở dưới đây nhắc PHHS đến nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập như thông báo ở ảnh đầu tiên.

(Lưu ý: ngày 12/1/2022 Văn phòng tạm nghỉ để đi công tác)